VAŠE PREMENY

MIROSLAV -20kg (12 mesiacov)

JAKUB -8kg (4 mesiace)

SEBASTIÁN -28kg (11 mesiacov)

MICHAL -16kg (9 mesiacov)

ROMAN -24,5kg (3 mesiace)

KLÁRA -10kg (6 mesiacov)

MICHAL +17kg (18 mesiacov)

DOMINIK +6kg (5 týždňov)

HONZA -20kg (12 mesiacov)

JOHNY -24kg (4 mesiace)

MOJMÍR -24kg (4 mesiace)

MATEJ -12kg (3 mesiace)

ERIK -11kg (4 mesiace)

WALTER -14kg (2 mesiace)

STANO +17kg (9 mesiacov)

SEBASTIÁN -22kg (4 mesiace)

MICHAEL -20kg (2 mesiace)

MARTON +13kg (12 mesiacov)

ĽUBOMÍR -12kg (2 mesiace)

DORY -7kg (4 mesiace)

IVAN +6kg (24 mesiacov)

PATRIK +17kg (3,5 roka)

JOZEF +12kg (9 mesiacov)

FILIP -58kg (15 mesiacov)

JOZEF +10kg (12 mesiacov)

ANDREJ +15kg (12 mesiacov)