Na obsah sa vzťahuje duševné vlastníctvo. Nie je voľne šíriteľný.